Współczesne przestrzenie aktywności młodzieży

Autorzy

Mariusz Gajewski (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-6454-5876

Słowa kluczowe:

młodzież, aktywność, wychowanie, edukacja, pedagogika młodzieży, pedagogika społeczna

Streszczenie

Publikacja została przygotowana z myślą o osobach zaangażowanych w wychowanie i edukację młodzieży. Problematyka monografii zatytułowanej Współczesne przestrzenie aktywności młodzieży wpisuje się w toczący się na gruncie pedagogiki młodzieży dyskurs dotyczący znaczenia aktywności młodzieży we współczesnym krajobrazie wychowawczo-edukacyjnym, rodzinnym, rówieśniczym i społecznym. Autorzy wyrażają przekonanie i nadzieję, że lektura niniejszej monografii stanie się dla czytelnika użyteczną zachętą i inspiracją dla podjęcia dalszych eksploracji, badań i analiz podjętego przez nich tematu.

Rozdziały

Pobrania

Opublikowane

11 March 2024

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-63241-94-0