Przeglądanie i tworzenie memów jako aktywność wolnoczasowa Pokolenia Z

Autorzy

Katarzyna Jagielska
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-9953-5608

Streszczenie

Pokolenie Z, czyli osoby urodzone pomiędzy 1995 a 2009 rokiem, to pokolenie „cyfrowych tubylców”, przez niektórych nazwane „Generacją C” (od słów Connected, Change Communicating, Content-Centric, Computerized, Community-Oriented, Always Clicking) (Waśko 2016; Żarczyńska-Dobiesz, Chomątowska 2014). Żyje ono w pełni scyfryzowanym świecie, a swoją aktywność wolnoczasową mocno akcentuje przebywaniem i tworzeniem w przestrzeni cyfrowej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie fenomenu tworzenia memów jako aktywności wolnoczasowej. Badania przeprowadzone w lipcu 2023 roku mają charakter jakościowy. Zastosowano w nich metodę studium przypadków. Analiza wyników prowadzi do wniosku, że przedstawiciele Pokolenia Z w wolnych chwilach lubią przeglądać media społecznościowe, w szczególności pojawiające się w nich memy. Niektórzy z nich swój wolny czas spędzają również na tworzeniu memów. Memy poprawiają im humor, są źródłem rozrywki i poznania opinii o produktach. Można je wykorzystać do nauki, kreowania opinii, wpływania na innych, buntowania się przeciw rzeczywistości.

Pobrania

Opublikowane

11 March 2024

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.