Polityka prywatności

Nazwy i adresy email wprowadzone na stronie wydawnictwa będą stosowane wyłącznie dla wyznaczonych celów wydawnictwa oraz nie będą dostępne dla innych stron i wykorzystywane do innych celów.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II z siedzibą
w Krakowie przy ul. Kanoniczej 25.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujący sposób:
   • pod adresem email: IODO@upjp2.edu.pl
   • pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II ul. Kanonicza 25; 31-002 Kraków z dopiskiem IOD.