O wydawnictwie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie poprzez Platformę Monografii realizuje politykę otwartego dostępu do publikacji naukowych pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 102/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r.