Aktywność fizyczna oraz formy spędzania czasu wolnego młodzieży studiującej

Autorzy

Barbara Pietryga-Szkarłat
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-7341-0815

Streszczenie

Najważniejszym czynnikiem determinującym zdrowie człowieka jest jego styl życia. Jednym z elementów zdrowego trybu życia jest aktywność fizyczna, która pozwala utrzymać nie tylko dobrą formę fizyczną, ale także psychiczną, gwarantując wysoki poziom jakości życia. Etap wczesnej dorosłości to szczególny okres, w którym młody człowiek przejmuje pełną odpowiedzialność za własne zdrowie i życie. Na bazie własnych doświadczeń oraz wiedzy kształtuje swój indywidualny styl życia. Środowisko akademickie może oddziaływać na młodzież studiującą zarówno korzystnie, jak i nieść za sobą negatywne skutki, prowadząc do rozpoczęcia lub utrwalenia się pewnych niekorzystnych z punktu widzenia zdrowia zachowań. Uwzględniając powyższe stanowisko, celem podjętych badań było dokonanie charakterystyki zachowań zdrowotnych prezentowanych w środowisku młodzieży akademickiej w zakresie aktywności fizycznej. W badaniu wzięło udział 245 studentów kierunków humanistycznych i ścisłych. W badaniu zastosowano autorski kwestionariusz ankiety. Z podjętych badań wynika, że młodzież studiująca prezentuje niedostateczny poziom aktywności fizycznej oraz preferuje bierne formy spędzania czasu wolnego. Uzyskane rezultaty badań mogą stanowić naukową podstawę konstruowania programów promocji zdrowia zmierzających do poszerzania świadomości studentów na temat wpływu aktywności fizycznej na zdrowie oraz konsekwencji biernego stylu życia.

Pobrania

Opublikowane

11 March 2024

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.