Specyfika aktywności patriotycznej młodzieży akademickiej

Autorzy

Agnieszka Gronkowska-Koziar
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
https://orcid.org/0000-0003-1037-6493

Streszczenie

Młodzież akademicka swoją aktywność w życiu społecznym, kulturowym i politycznym zaznacza w wielu wymiarach i aspektach. Obecnie coraz częściej postrzega się tę grupę społeczną jako aktywniejszą część społeczeństwa, dążącą do zmian w codziennym życiu. Widzi się w niej społeczność osób wprowadzających innowacje i dynamizm społeczny, również w podejmowanych działaniach patriotycznych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie specyfiki aktywności patriotycznej młodzieży akademickiej. W artykule najpierw zarysowano psychopedagogiczną charakterystykę młodzieży akademickiej, co pozwoliło poznać specyfikę rozwoju omawianej grupy, a następnie wyróżniono kluczowe pojęcia związane z aktywnością patriotyczną oraz główne formy i praktyki aktywności patriotycznej, jakie podejmuje lub może podejmować młodzież akademicka.

Pobrania

Opublikowane

11 March 2024

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.