Przestrzenie (nie)aktywności współczesnej młodzieży szkolnej

Autorzy

Janusz Mastalski
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-1476-4661

Streszczenie

Rozliczne możliwości i propozycje „używania życia” sprawiają, że młodzi gubią się i żyją w zmiennym zdezorientowaniu, podejmując nie zawsze korzystne dla siebie aktywności. Doświadczając egzystencjalnej niepewności, młode pokolenie staje wobec wielu sytuacji, często niezdolne do podjęcia ważnych dla siebie decyzji i związanej z tym aktywności. Młodzi przeżywają wciąż na nowo i na różne sposoby fascynację technologią, światem wirtualnym, bezgraniczną wolnością, a jednocześnie bunt wobec tradycji, wymagań i struktur. W tekście pochylono się nad problemem przestrzeni aktywności współczesnych nastolatków. Wskazując na złożony świat licznych wyborów i możliwości działania, uściślono podstawowe pojęcia związane z (nie)aktywnością młodzieży. W kolejnych częściach dokonano analizy wybranych przestrzeni (nie)aktywności młodzieży, wskazując na złożony charakter tego zjawiska. W artykule wyodrębniono i opisano trzy podstawowe obszary (nie)aktywności młodzieży: fizyczny, intelektualny i duchowy. W tekście wskazano również na społeczny kontekst aktywności podejmowanych przez młodzież, podkreślając, że współczesny globalizm, zróżnicowany styl życia oraz wielokulturowość nasączona brakiem jednoznaczności i stałych punktów odniesienia nie ułatwiają życia według ustalonych, pewnych i trwałych wartości. Faktem jest, że brak ugruntowania w świecie sprawia, iż młodzi żyją w permanentnym zagubieniu.

Pobrania

Opublikowane

11 March 2024

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.