Sport w życiu dzieci i młodzieży. Wpływ aktywności fizycznej na proces wychowania i poczucie jakości życia młodych w narracjach trenerów i uczestników zajęć sportowych

Autorzy

Katarzyna Nosek-Kozłowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0001-6435-1545

Streszczenie

Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia sportu w wychowaniu i socjalizacji dzieci i młodzieży oraz jego wpływu na jakość ich funkcjonowania. Badania zrealizowano z wykorzystaniem metody studium przypadku oraz wywiadu częściowo kierowanego (skoncentrowanego na problemie). Na podstawie opracowań naukowych dokonano zwięzłej charakterystyki czasu wolnego współczesnej młodzieży, wskazano rolę aktywności fizycznej w procesie wychowania oraz przedstawiono pedagogiczne koncepcje jakości życia. Refleksja nad podjętą problematyką wskazuje, że sport jest doskonałą formą socjalizacji młodych ludzi, a niesione przez niego wartości wychowawcze – nieocenione. Aktywność sportowa podejmowana w czasie wolnym nie tylko zwiększa sprawność fizyczną, ale także kształtuje charakter, uczy odpowiedzialności i pozytywnie oddziałuje na psychikę. Treningi różnorodnych dyscyplin sportowych są doskonałą okazją do budowania wartościowych relacji interpersonalnych. Istnieje ogromna potrzeba popularyzacji sportu wśród młodych.

Pobrania

Opublikowane

11 March 2024

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.