Świat wirtualny jako przestrzeń aktywności młodych ludzi w perspektywie uczniów oraz w opiniach ich rodziców i nauczycieli

Autorzy

Paulina Koperna
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-9565-6082
Jakub Pieprzyk
Szkoła Podstawowa nr 68 w Krakowie

Streszczenie

Jednym ze zjawisk charakteryzujących współczesny świat jest wszechobecna cyfryzacja. Dostęp do Internetu staje się coraz łatwiejszy i powszechny, a dzięki rozmaitym urządzeniom mobilnym możemy z niego korzystać w dowolnym miejscu i czasie, wykonując coraz więcej aktywności w świecie wirtualnym. Obecnie korzystanie z Internetu i nowoczesnych technologii jest także elementem codziennego funkcjonowania w szkole. Komputery, laptopy czy smartfony wykorzystywane są nie tylko do realizacji obowiązków zawodowych (w przypadku nauczycieli) czy szkolnych (w przypadku uczniów), ale również do aktywności o charakterze rozrywkowym czy rozwijającym pasje i zainteresowania. Korzystanie z Internetu i nowoczesnych technologii wzmocniła jeszcze pandemia COVID, kiedy nauczanie zdalne stało się koniecznością. Zagadnienia dotyczące świadomości młodzieży na temat nie tylko korzyści, jakie daje cyfryzacja, ale także zagrożeń związanych z byciem potencjalną ofiarą przestępstwa w Sieci wpisują się zatem w problematykę funkcjonowania młodzieży we współczesnym świecie. W artykule zaprezentowano wyniki badań sondażowych dotyczących form aktywności uczniów ze starszych klas szkoły podstawowej w przestrzeni wirtualnej oraz ich wiedzy na temat możliwych zagrożeń związanych z cyberprzemocą. Rezultaty analiz odzwierciedlają perspektywę uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli szkoły podstawowej. Wyniki badań ilościowych zostały wzbogacone kategoriami opisującymi aktywność młodzieży w przestrzeni cyfrowej, które uzyskano na podstawie analiz wywiadów jakościowych z uczniami.

Pobrania

Opublikowane

11 March 2024

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.