Postrzeganie świata przez młodzież w okresie adolescencji w kontekście relacji rówieśniczych i wynikającej z tego jej codziennej aktywności

Autorzy

Jolanta Pułka
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
https://orcid.org/0000-0002-8691-0480

Streszczenie

Świat, który otacza młodego człowieka, zmienia się w niespotykanym dotąd tempie, stanowiąc przestrzeń mocno sfragmentaryzowaną, wieloznaczną i podlegającą nieustannej fluktuacji. Zygmunt Bauman, opisując wielość światów, wspomina o płynnej nowoczesności czy rzeczywistości codziennej, o konieczności dokonywania wyborów w warunkach coraz większej niepewności i braku oparcia ideologicznego oraz społecznego. Młodzi ludzie stają w obliczu zdarzeń, których dotąd nie było, których nawet nie prognozowano. Interesującym wyzwaniem stało się zatem poznanie zjawiska postrzegania świata przez młodych ludzi, ich aktywności, którą wyzwalają bądź blokują w związku z tym, jak kształtują ten świat i relacje z innymi ludźmi. Analizie poddano sensowność, zorganizowanie świata, przychylność świata i jego ogólny obraz w kontekście relacji rówieśniczych młodzieży 13-, 15-letniej (korelacje istotne i dodatnie) oraz 16–18-letniej, u której rezultaty okazały się bardziej zróżnicowane (sensowność, zorganizowanie świata – w przewadze korelacja istotna ujemna, przychylność świata oraz ogólny obraz świata – korelacja dodatnia). Artykuł zawiera teoretyczne i empiryczne rozważania nad tym zagadnieniem oraz refleksje na temat działań w obszarze praktyki pedagogicznej i ich implikacji.

Pobrania

Opublikowane

11 March 2024

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.