Stosowanie aplikacji do monitorowania aktywności fizycznej w czasie pandemii COVID-19 w opinii polskich licealistów

Autorzy

Marcelina Kalemba
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-1223-2883
Grzegorz Godawa
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-2283-3965
Paulina Rzewucka
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-4095-5544

Streszczenie

Pandemia wywołana przez wirusa SARS-CoV-2 przyczyniła się do zmian w uprawianiu aktywności fizycznej wśród młodzieży. Wzrosło użycie aplikacji mobilnych, których zadaniem jest ułatwienie tej aktywności. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących stosowania przez licealistów w czasie pandemii COVID-19 aplikacji do monitorowania aktywności fizycznej. W badaniach przeprowadzonych w marcu 2021 roku wzięło udział 302 polskich uczniów szkół ponadpodstawowych. Problemy badawcze dotyczyły częstotliwości stosowania aplikacji monitorujących aktywność fizyczną oraz związku poziomu motywacji do podejmowania aktywności fizycznej z wykorzystaniem tych aplikacji.

Pobrania

Opublikowane

11 March 2024

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.