Pomiędzy aktywnością a biernością. Badania nad partycypacją polityczną młodzieży w Polsce

Autorzy

Błażej Przybylski
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa
https://orcid.org/0000-0002-0663-8692

Streszczenie

W artykule głównymi kategoriami uczyniono aktywność i bierność polityczną. W pierwszej części – na podstawie danych statystycznych pochodzących z ogólnopolskich raportów – zaprezentowano formy, wzory i poziom aktywności młodzieży w obszarze polityki. Druga część ma charakter raportu z badań jakościowych, zrealizowanych z wykorzystaniem testu projekcyjnego. Na podstawie pisemnych wypowiedzi uczestników badania przedstawiono przyczyny wyboru strategii nieangażowania się w politykę w obliczu nadejścia pesymistycznego scenariusza wydarzeń.

Pobrania

Opublikowane

11 March 2024

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.