Nowe wydania

Współczesne przestrzenie aktywności młodzieży

Mariusz Gajewski, Katarzyna Nosek-Kozłowska, Marcelina Kalemba, Grzegorz Godawa, Paulina Rzewucka, Jolanta Pułka, Bogumiła Bobik, Jacek Siewiora, Błażej Przybylski, Barbara Pietryga-Szkarłat, Grzegorz Wąchol, Janusz Mastalski, Dariusz Krok, Justyna Tkaczyk, Marian Bursztyn, Łukasz Buksa, Katarzyna Jagielska, Paulina Koperna, Jakub Pieprzyk, Agnieszka Gronkowska-Koziar
11 March 2024

Saint Jean Paul II et Robert Schuman. Patrons de l’Europe unie

Tomasz Graff; Maria Gawron-Zaborska; Łukasz Piórkowski, Krzysztof Koźbiał, Michał Białkowski, Tadeusz Borutka
21 December 2023

Obrona przed destrukcją słowa

Stanisław Sorys, Andrzej Zwoliński, Jadwiga Grunwald, Dariusz Nawara, Łukasz Buksa, Małgorzata Królczyk, Magdalena Gadamska-Kyrcz, Eligiusz Dymowski, Liubov Derdziak
21 December 2023

Społeczne konteksty rodziny. Prawo - polityka społeczna - wychowanie

Marek Kluz, Bogumiła Olejnik, Józef Młyński
21 December 2023

Ksiądz Łukasz Kamykowski – teolog dialogu

Tadeusz Dzidek, Robert J. Woźniak, Andrzej A. Napiórkowski, Tadeusz Kałużny, Damian Wąsek, Andrzej Bielat, Łukasz Kamykowski
20 December 2023

Interwencja kryzysowa – implikacje badawcze i praktyczne

Katarzyna Wojtanowicz, Małgorzata Duda, Bożena Majerek, Magdalena Lubińska-Bogacka, Urszula Pułczyńska-Kurek, Adrian Biela, Józefa Matejek, Rafał Jękot, Grzegorz Wąchol, Dorota Kumorek, Anna Goch-Murzyniec, Katarzyna Gucwa-Porębska, Mateusz Pękala, Sylwia Michalec-Jękot, Dorota Kubacka-Jasiecka; Janka Bursová
19 December 2023

Zoomorficzne aspekty obrazu Boga w Biblii

Anna Maria Wajda
11 December 2023

Liturgia szczytem i źródłem formacji

Przemysław Nowakowski, Adelajda Sielepin, Marcel Mojzeš, Viktoriya Semenova, Janusz Mieczkowski, Michal Glevaňák, Ihor Vasylyshyn, Cezar Login, Dumitru A. Vanca, Vasyl Popelyastyy, Kazimierz Ginter, Martin Tkáč, Daniel Brzeziński, Šimon Marinčák, Henryk Sławiński, Jarosław Superson, János Nyirán, Mateusz Rafał Potoczny, Petro Sabat, Vasyl Rudeyko, Valeriia Orzhykhovska, Ştefan (Simeon) Pintea
11 December 2023

Kościół a kultura

Andrzej A. Napiórkowski, Martin Lohmann, Piotr Szczur, Marian Machinek, Witold Kawecki, Michael Kahle, Marek Jagodziński, Andrzej Gieniusz, Bazyli Degórski, Lucjan Bartkowiak, Janusz Bujak, Przemysław Artemiuk, Wojciech Węckowski
7 December 2023

„Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy”. Godzinki maryjne

Janusz Królikowski, Anna Gąsior, Karol Klauza, Szymon Wilk
6 December 2023

Pieśni nabożne na święta uroczyste

Stanisław Garnczarski
5 December 2023

Dante Alighierii (1265–1321). In memoriam. Dla uczczenia siedemsetnej rocznicy śmierci poety

Urszula Mazurczak, Dariusz Tabor, Jacek Dębicki, Łukasz Libowski, Zenon Birkholz, Aleksandra Krauze-Kołodziej, Romana Rupiewicz, Marta Bartochowska
27 November 2023

W poszukiwaniu źródeł. Jan Paweł II o Ukrainie w Europie i inne studia

Zofia Zarębianka, Katarzyna Szymańska-Stułka, Ewa Wójtowicz, Elżbieta Szczurko, Renata Borowiecka, Anna Wróblewska, Katarzyna Kania, Julia Kiestrzyn, Anna Pacia, Piotr Gala, Karina Piecuch, Elżbieta Hałat, Magdalena Miszczak, Karolina Sobczyńska, Teresa Malecka, Krzysztof Homa, Jolanta Dudek, Jack Popiel, Robert Tyrała, Wojciech Widłak, Grzegorz Przebinda, Tadeusz Dzidek, Stefan Batruch, Marek Melnyk, Lesława Korenowska, Wojciech Surówka, Paweł Skibiński, Andrzej Dobrzyński, Teresa Grabińska, Dariusz Radziechowski, Michał Lubicz Miszewski
8 November 2023

Areopagi XIX i XX wieku. Książka - media - komunikacja jako nośniki wartości. Zmartwychwstańcy w kręgu mediów i wartości

Klaudia Cymanow-Sosin, Dariusz Tabor, Karolina Zając, Honorata Uniwersał, Maciej Gawlik, Marcin Ciechanowski, Urszula Dyrcz, Katarzyna Wysocka
19 October 2023
Fotografia symboliczna prezentująca relacje między dziadkami, ich dziećmi i wnukami

Miejsce i rola rodziców w budowaniu i funkcjonowaniu rodzin ich dzieci

Jacek Siewiora, Renata Smoleń, Andrzej Zwoliński, Paulina Hornik, Barbara Klasińska, Weronika Juroszek, Marcin Godawa, Łukasz Ryszka, Klaudia Cymanow-Sosin, Piotr Cymanow, Janusz Mastalski, Grzegorz Godawa, Aleksandra Brzemia-Bonarek
1 October 2023

Prezbiterzy Kościoła starożytnego

Antoni Żurek
22 September 2023
Przesłanie encyklik

Przesłanie encyklik: Rerum Novarum, Laborem exercens, Centesimus annus i możliwość ich aplikacji w świecie ludzi pracy

Władysław Zuziak, Agnieszka Lenartowicz-Łysik, Joanna Mysona Byrska, Henryk Skorowski, Jan Mazur, Janusz Szulist, Krzysztof Brzechczyn, Tadeusz Borutka, Amadeusz Pala, Mieczysław Ryba
14 August 2023

Praca socjalna w perspektywie polityki społecznej

Jan Mazur, Katarzyna Wojtanowicz, Barbara Sordyl-Lipnicka, Mirosław Grewiński, Marek Kawa, Teresa Zbyrad, Anna Monika Kruk, Beata Dąbrowska, Ewa Leśniak-Berek, Małgorzata Duda, Marta Michałek, Dorota Kumorek, Urszula Pułczyńska-Kurek, Bartosz Łukaszewski, Sylwia Michalec-Jękot, Łukasz Marczak, Magdalena Butrymowicz
9 August 2023

Szkice bizantyńsko-słowiańskie

Marcin Grala, Rafał Kosiński, Paweł Izworski, Jan Żelazny, Krzysztof Fokt, Marcin Böhm, Jacek Bonarek, Michał Michalski, Grzegorz Pasternak, Barbara Bielaszka-Podgórny
30 June 2023

Kryzys jako wyzwanie XXI wieku

Dorota Nowak, Barbara Sordyl-Lipnicka, Katarzyna Wojtanowicz, Sara Aleksandra Polita, Ewa Rak, Ewa Samełko, Paweł Frączek, Natalia Sobik, Anna Boguta, Ewa Pieczyńska
5 June 2023

Historia i dziedzictwo. Księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks. prof. dra hab. Jacka Urbana

Robert Tyrała, Marian Wolski, Józef Kałużny, Monika Smyth, Jan Kopiec, Jacek Górski, Jarosław Wenta, Mieczysław Rokosz, Tomasz Gałuszka, Krzysztof Ożóg, Stanisław Sroka, Zdzisław Noga, Tomasz Graff, Andrzej Bruździński, Aleksandra Golik-Prus, Zdzisław Pietrzyk, Andrzej Witko, Marian Wolski, Jerzy Myszor, Tomasz Gąsowski, Bogdan Stanaszek, Józef Wołczański, Józef Marecki, Stanisław Nabywaniec, Jacek Purchla
1 June 2023