Interwencja kryzysowa – implikacje badawcze i praktyczne

Autorzy

Katarzyna Wojtanowicz (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-5082-2617
Małgorzata Duda (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-4986-0795
Janka Bursová (ed)

Słowa kluczowe:

interwencja kryzysowa, mediacja, wsparcie rodziny

Streszczenie

W dzisiejszej rzeczywistości identyfikujemy wiele sytuacji świadczących o doświadczeniu kryzysów, a sam system interwencji kryzysowej wymaga dostosowania skutecznych oddziaływań przywracania równowagi w funkcjonowaniu osób, które go przeżywają. Interwencja kryzysowa w Polsce nie doczekała się standardów, a i dostępność do jej usług nie jest powszechna. Niniejsza monografia stanowi wkład w dyskurs nad kierunkami rozwoju systemu interwencji kryzowej w Polsce, jak i konkretnych usług społecznych dostępnych dla osób doświadczających sytuacji kryzysowych, wpływających na budowanie ich dobrostanu i szybkiego powrotu do samodzielności życiowej. Opracowanie adresowane jest do szerokiego grona odbiorców, począwszy od polityków społecznych, badaczy problematyki, praktyków obszarów wparcia społecznego, aż po studentów kierunków pomocowych.

Rozdziały

Pobrania

Opublikowane

19 December 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-7438-996-9