Ksiądz Łukasz Kamykowski – teolog dialogu

Autorzy

Tadeusz Dzidek (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-8874-0094

Słowa kluczowe:

ks. Łukasz Kamykowski, dialog, ekumenizm, teologia, nauka

Streszczenie

Ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski należy do grona najbardziej oryginalnych teologów krakowskich XX i XXI wieku. Pozostaje niezmiennie związany najpierw z Papieską Akademią Teologiczną, a po jej przekształceniu, z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II. To książka o jego twórczości. Wyłania się z niej zarys syntezy – wielowątkowa teologia dialogu. Monografię i analizy głównych wątków poszukiwań dopełniają wspomnienia jego współpracowników i uczniów, ukazujące osobowość Księdza Profesora, który nie tylko pisał o dialogu, ale nade wszystko był i jest człowiekiem dialogu.

Biogramy autorów

Tadeusz Dzidek - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Tadeusz Dzidek (ur. 1961) – prezbiter archidiecezji krakowskiej, prof. dr hab. Wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Chrystologii. Napisał m.in. następujące książki: Mistrzowie teologii, Granice rozumu w teologicznym poznaniu Boga, Funkcje sztuki w teologii, Wielkie apologie chrześcijaństwa. Wraz z zespołem wydał także sześciotomowy podręcznik z teologii fundamentalnej.

Robert J. Woźniak - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Robert J. Woźniak (ur. 1974) – prezbiter archidiecezji krakowskiej, dr hab. teologii dogmatycznej, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Pracuje w Katedrze Antropologii Teologicznej. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Teologów Dogmatyków, był redaktorem naczelnym „Theological Research”, obecnie redaguje dwie kolekcje książek teologicznych: Myśl Teologiczna (WAM) oraz Sapientia (Bratni Zew). Członek Papieskiej Akademii Teologicznej przy Papieskiej Radzie ds. Kultury (Watykan) oraz sekcji filozofii Nauki przy PAU. W roku 2008 otrzymał Nagrodę Ergo Hestii i Znaku im. ks. J. Tischnera za książkę Przyszłość, teologia, społeczeństwo (WAM, Kraków 2007). Opublikował również: Primitas et plenitudo. Dios Padre en la teología trinitaria de San Buenaventura (Eunsa, Pamplona 2007), Desafíos de la vida eclesial en el umbral del nuevo siglo (Roel, Lima 2008), Metafizyka i teologia. Debata u podstaw (redakcja, WAM, Kraków 2008), Rethinking Trinitarian Theology (wspólnie z G. Maspero, Continuum, London–New York 2012), Różnica i tajemnica. Objawienie jako teologiczne źródło ludzkiej sobości (W Drodze, Poznań 2012), Sekret Credo (Znak, Kraków 2014), Szkoła patrzenia. Rozmowy w Trójcy Świętej (WAM, Kraków 2018), Dogmat i metoda. Wprowadzenie do badań interdyscyplinarnych w teologii dogmatycznej (WAM, Kraków 2021) oraz Praca nad dogmatem. W drodze do odnowy teologii dogmatycznej (WAM, Kraków 2022).

Andrzej A. Napiórkowski - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Andrzej Napiórkowski, paulin, prof. zw. dr hab. Od 2001 roku kieruje Katedrą Eklezjologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a od 2020 roku jest tam dyrektorem Instytutu Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu. Członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 2002–2008 pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Paulinów w Krakowie oraz przeora klasztoru Na Skałce. Ekspert przy Ministerstwie Nauki i Edukacji w latach 2022–2024. Jego badania naukowe obejmują eklezjologię integralną, a zwłaszcza eklezjogenezę. Zajmuje się też chrystologią fundamentalną, zagadnieniami ekumenicznymi oraz mariologią. Autor ponad 40 książek i 250 naukowych publikacji.

Tadeusz Kałużny - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Tadeusz Kałużny SCJ – prof. dr hab.; sercanin; kierownik Katedry Ekumenizmu w Instytucie Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; wykładowca teologii dogmatycznej i ekumenizmu w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów. Opublikował m.in. Nowy sobór ogólnoprawosławny. Natura, historia przygotowań, tematyka (2008); Na drogach jedności. Dwustronne dialogi doktrynalne Kościoła rzymskokatolickiego na płaszczyźnie światowej (Kraków 2012); Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964–2014) (Kraków 2016); a także w redakcji z innymi: „Oikonomia” kościelna w teorii i praktyce prawosławia (Kraków 2018).

Damian Wąsek - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Damian Wąsek – dr hab. teologii, profesor nadzwyczajny w Instytucie Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, członek Polskiej Akademii Umiejętności (sekcja Filozofii Nauki), współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Andrzej Bielat

dr Andrzej Bielat (ur. 1965) – dominikanin. W latach 1992–2009 pracował w Rosji i na Ukrainie jako duszpasterz i wykładowca w szkołach teologicznych w Moskwie, Kijowie, Odessie i Petersburgu. Pod kierunkiem prof. Kamykowskiego w 1999 roku przygotował pracę licencjacką dotyczącą sowieckiego ateizmu naukowego, a w 2011 roku rozprawę doktorską Na ratunek Europie. Henryk Sienkiewicz jako apologeta chrześcijaństwa i obrońca cywilizacji łacińskiej. Obecnie mieszka w klasztorze przy sanktuarium w Borku Starym pod Rzeszowem i stale współpracuje z miesięcznikiem religijnym „Różaniec”.

Pobrania

Opublikowane

20 December 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-63241-80-3