Miejsce Izraela w teologii fundamentalnej Łukasza Kamykowskiego

Autorzy

Robert J. Woźniak
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-3419-1514

Streszczenie

Artykuł przedstawia zarys problematyki powiązanej z izraelologią ks. prof. Łukasza Kamykowskiego. Analizie zostają poddane trzy monograficzne obszerne publikacje w tym względzie, które uznać należy za zbierające poglądy Kamykowskiego w przedmiotowej dziedzinie. W artykule zaprezentowana zostaje najpierw metodologia Kamykowskiego wypracowana w celu adekwatnego ujęcia problemu i wskazania na możliwe drogi chrześcijańskiej teologii Izraela. Oprócz metodologii w artykule zostaje przedstawione miejsce Izraela w dziejach zbawienia oraz teologiczne ujęcie jego fenomenu w kategoriach tajemnicy i cudu.

Biogram autora

Robert J. Woźniak - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Robert J. Woźniak (ur. 1974) – prezbiter archidiecezji krakowskiej, dr hab. teologii dogmatycznej, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Pracuje w Katedrze Antropologii Teologicznej. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Teologów Dogmatyków, był redaktorem naczelnym „Theological Research”, obecnie redaguje dwie kolekcje książek teologicznych: Myśl Teologiczna (WAM) oraz Sapientia (Bratni Zew). Członek Papieskiej Akademii Teologicznej przy Papieskiej Radzie ds. Kultury (Watykan) oraz sekcji filozofii Nauki przy PAU. W roku 2008 otrzymał Nagrodę Ergo Hestii i Znaku im. ks. J. Tischnera za książkę Przyszłość, teologia, społeczeństwo (WAM, Kraków 2007). Opublikował również: Primitas et plenitudo. Dios Padre en la teología trinitaria de San Buenaventura (Eunsa, Pamplona 2007), Desafíos de la vida eclesial en el umbral del nuevo siglo (Roel, Lima 2008), Metafizyka i teologia. Debata u podstaw (redakcja, WAM, Kraków 2008), Rethinking Trinitarian Theology (wspólnie z G. Maspero, Continuum, London–New York 2012), Różnica i tajemnica. Objawienie jako teologiczne źródło ludzkiej sobości (W Drodze, Poznań 2012), Sekret Credo (Znak, Kraków 2014), Szkoła patrzenia. Rozmowy w Trójcy Świętej (WAM, Kraków 2018), Dogmat i metoda. Wprowadzenie do badań interdyscyplinarnych w teologii dogmatycznej (WAM, Kraków 2021) oraz Praca nad dogmatem. W drodze do odnowy teologii dogmatycznej (WAM, Kraków 2022).

Pobrania

Opublikowane

20 December 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.