Elementy teologii nauki Łukasza Kamykowskiego

Autorzy

Damian Wąsek
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-1349-1411

Streszczenie

W teologii nauki Łukasza Kamykowskiego możemy wyróżnić dwa główne obszary badawcze. Pierwszy z nich traktuje nauki przyrodnicze jako kontekst uprawiania teologii. Zgodnie z założeniami hermeneutyki teologicznej każde twierdzenie doktrynalne sformułowane zostało w konkretnym środowisku kulturowym, a więc właściwe zrozumienie go wymaga badań interdyscyplinarnych. Drugi obszar nawiązuje do badań Teilharda de Chardin. Francuski jezuita, a za nim Łukasz Kamykowski, traktują samo uczciwe poszukiwanie prawdy jako pewnego rodzaju „akt wiary”.

Biogram autora

Damian Wąsek - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Damian Wąsek – dr hab. teologii, profesor nadzwyczajny w Instytucie Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, członek Polskiej Akademii Umiejętności (sekcja Filozofii Nauki), współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pobrania

Opublikowane

20 December 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.