Pracuję od rana w tej winnicy i nie krzywduję sobie!

Autorzy

Andrzej Bielat

Streszczenie

Łukasz Kamykowski jest teologiem, pisze prace naukowe i prozę literacką. Powieść Aga, Mateusz… i mnóstwo pytań o Kościół z 2005 roku można zaliczyć do obu tych kategorii, ponieważ opowieść o jednym tygodniu życia księdza i wykładowcy posłużyła jako rama do podsumowania jego dokonań w tej dziedzinie eklezjologii naukowej i praktycznej. Opisując swoje przygody w Krakowie i w drodze pod Tatry, ks. Kamykowski ukazał zmagania zatroskanego kapłana, gorliwego apologety i mistycznego poety. Świadczy o staraniach kapłana o osiągnięcie cnoty cierpliwości niezbędnej w prowadzeniu dialogu. Szczególnie piękne są opisy modlitw kapłańskich, czyli dialogów z Bogiem i tylko z samym sobą. W ostatniej części artykułu umieściłem kilka jego medytacji o Kościele, które okazały się hymnami eklezjologicznymi.

Biogram autora

Andrzej Bielat

dr Andrzej Bielat (ur. 1965) – dominikanin. W latach 1992–2009 pracował w Rosji i na Ukrainie jako duszpasterz i wykładowca w szkołach teologicznych w Moskwie, Kijowie, Odessie i Petersburgu. Pod kierunkiem prof. Kamykowskiego w 1999 roku przygotował pracę licencjacką dotyczącą sowieckiego ateizmu naukowego, a w 2011 roku rozprawę doktorską Na ratunek Europie. Henryk Sienkiewicz jako apologeta chrześcijaństwa i obrońca cywilizacji łacińskiej. Obecnie mieszka w klasztorze przy sanktuarium w Borku Starym pod Rzeszowem i stale współpracuje z miesięcznikiem religijnym „Różaniec”.

Pobrania

Opublikowane

20 December 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.