Portret w dialogu

Autorzy

Łukasz Kamykowski
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-9669-0939
Tadeusz Dzidek
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-8874-0094

Streszczenie

Biogram autora

Tadeusz Dzidek - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Tadeusz Dzidek (ur. 1961) – prezbiter archidiecezji krakowskiej, prof. dr hab. Wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Chrystologii. Napisał m.in. następujące książki: Mistrzowie teologii, Granice rozumu w teologicznym poznaniu Boga, Funkcje sztuki w teologii, Wielkie apologie chrześcijaństwa. Wraz z zespołem wydał także sześciotomowy podręcznik z teologii fundamentalnej.

Pobrania

Opublikowane

20 December 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.