Dialog jako główna kategoria teologicznego myślenia ks. Łukasza Kamykowskiego

Autorzy

Tadeusz Dzidek
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-8874-0094

Streszczenie

Zagadnienie dialogu od początku było kluczowe w całej twórczości teologicznej Łukasza Kamykowskiego. Wynikało to z doświadczeń XX wieku, a zwłaszcza z ważnego – nie tylko dla Kościoła katolickiego, lecz także dla całego chrześcijaństwa – wydarzenia, jakim był Sobór Watykański II. Teolog ujmuje dialog jako doświadczenie, proces, który realizuje się na poziomie nie tylko werbalnym, lecz także na poziomie postaw, będąc wzajemną wymianą darów. Bóg Trójjedyny poprzez objawienie rozpoczął dialog z ludzkością. Powołaniem ludzi wierzących jest podjęcie tego dialogu z Bogiem. Jego stawką jest nawiązanie żywej relacji z Nim. A gdy to nastąpi, człowiek wiary winien kontynuować ten dialog z innymi. Pojęcie dialogu jest podstawową kategorią myślenia, która jest kluczem pozwalającym zrozumieć twórczość Kamykowskiego i która pozwala ją usystematyzować.

Biogram autora

Tadeusz Dzidek - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Tadeusz Dzidek (ur. 1961) – prezbiter archidiecezji krakowskiej, prof. dr hab. Wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Chrystologii. Napisał m.in. następujące książki: Mistrzowie teologii, Granice rozumu w teologicznym poznaniu Boga, Funkcje sztuki w teologii, Wielkie apologie chrześcijaństwa. Wraz z zespołem wydał także sześciotomowy podręcznik z teologii fundamentalnej.

Pobrania

Opublikowane

20 December 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.