Ekumenizm na początku trzeciego tysiąclecia w refleksji ks. prof. Łukasza Kamykowskiego

Autorzy

Tadeusz Kałużny
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-3902-2931

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wybranych aspektów ekumenicznej myśli ks. prof. Łukasza Kamykowskiego. Na początku zwrócono uwagę na samo pojęcie i podstawy ekumenizmu. Następnie – w świetle pism krakowskiego teologa – omówiono wybrane tematy dialogu ekumenicznego. W trzeciej części przedstawiono spostrzeżenia krakowskiego teologa związane z osiągnięciami oraz trudnościami towarzyszącymi temu dialogowi. W toku refleksji stwierdzono, że Łukasz Kamykowski w swoich publikacjach dokonuje bardzo trafnej oceny aktualnego stanu dialogu ekumenicznego z udziałem Kościoła rzymskokatolickiego. Doceniając znaczenie ekumenizmu doktrynalnego, wskazuje jednocześnie na potrzebę dowartościowania ekumenizmu życia wewnątrz wspólnot będących w dialogu, co wydaje się szczególnie ważne w recepcji uzgodnień dialogowych.

Biogram autora

Tadeusz Kałużny - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Tadeusz Kałużny SCJ – prof. dr hab.; sercanin; kierownik Katedry Ekumenizmu w Instytucie Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; wykładowca teologii dogmatycznej i ekumenizmu w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów. Opublikował m.in. Nowy sobór ogólnoprawosławny. Natura, historia przygotowań, tematyka (2008); Na drogach jedności. Dwustronne dialogi doktrynalne Kościoła rzymskokatolickiego na płaszczyźnie światowej (Kraków 2012); Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964–2014) (Kraków 2016); a także w redakcji z innymi: „Oikonomia” kościelna w teorii i praktyce prawosławia (Kraków 2018).

Pobrania

Opublikowane

20 December 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.