Liturgia szczytem i źródłem formacji

Autorzy

Przemysław Nowakowski (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-8402-3626
Janusz Mieczkowski (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-8899-6508

Słowa kluczowe:

liturgia, formacja liturgiczna, sakramentalia, źródła liturgiczne, kult, przepowiadanie, katecheza, Kościół wschodni, Kościół zachodni

Streszczenie

Niniejsza monografia poświęcona jest zagadnieniom związanym z formacją liturgiczną. Składają się na nią teksty wygłoszone podczas XIII Międzynarodowego Sympozjum Liturgicznego Ad Fontes Liturgicos pod tytułem Liturgia szczytem i źródłem formacji liturgicznej, zorganizowanego w dniach 25–26 października 2022 roku przez Instytut Liturgiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z Greckokatolickim Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja),  Greckokatolickim Instytutem Teologicznym św. Atanazego  w Nyiregyházie (Węgry) i Ukraińskim  Uniwersytetem  Katolickim we Lwowie (Ukraina).

Rozdziały

Pobrania

Opublikowane

11 December 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-8370-003-8