Teologiczne aspekty formacji liturgicznej

Autorzy

Adelajda Sielepin
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-2511-4218

Streszczenie

Autorka podejmuje zagadnienie formacji związanej z liturgią, które stało się ważne odkąd ponownie doceniono szczególne znaczenie liturgii dla życia wiarą i dla chrześcijańskiej duchowości. Kwestię tę promuje współczesne Magisterium Kościoła jako kontynuację priorytetów Ruchu liturgicznego i nauczania Soboru Watykańskiego II. Zasadniczo mówi się o formacji do liturgii i formacji przez liturgię. Niniejsze opracowanie koncentruje się na teologicznych aspektach tej formacji, które wynikają z natury samej liturgii i stanowią istotne kryteria formacji liturgicznej. Zwrócono uwagę na takie aspekty, jak: prymat liturgii w życiu Kościoła, relacyjny wymiar chrześcijaństwa, świadomość eklezjalna, mistagogia, poczucie sacrum oraz docenienie sakramentaliów i adoracji eucharystycznej. Ważne, by formacja nie była jedynie przekazem wiedzy, ale inicjacją w żywą relację z Chrystusem.

Pobrania

Opublikowane

11 December 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.