Ukryty sens. Viktor E. Frankl i Antoni Kępiński o cierpieniu i śmierci

Autorzy

Paulina Hornik
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-6933-9075

Słowa kluczowe:

Viktor Emil Frankl (1905–1997), Antoni Kępiński (1918–1972), logoterapia, psychiatria, sens cierpienia i śmierci, tanatopedagogika

Streszczenie

Publikacja jest próbą dostrzeżenia sensowności życia, zwłaszcza w jego trudnych aspektach, takich jak cierpienie i śmierć. Część pierwsza jest wprowadzeniem w tematykę książki. Poddane analizie są dwa życiorysy omawianych autorów oraz przedstawiona jest charakterystyka ich myśli, z zaakcentowaniem aspektów kluczowych dla ich koncepcji. W drugiej części ujęte są rozważania dotyczące sensu życia zwłaszcza w świetle logoterapii oraz przedstawione są najważniejsze myśli Frankla i Kępińskiego na temat cierpienia i śmierci (w przypadku Kępińskiego także w kontekście zagadnienia lęku, któremu poświęcił osobne dzieło). Ostatnia, trzecia część stanowi próbę dokonania porównawczej syntezy myśli obydwu twórców w odniesieniu do tanatopedagogiki. Stanowi to pewnego rodzaju novum pośród dotychczasowych badań w tym obszarze.

Pobrania

Opublikowane

5 February 2024

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-8370-012-0