Obrona przed destrukcją słowa

Autorzy

Andrzej Zwoliński (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-4712-1427
Dariusz Nawara (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-0806-9243
Łukasz Buksa (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-4309-2438

Słowa kluczowe:

mowa nienawiści, kłamstwo, język, manipulacja, postprawda, hejt, kultura dialogu

Streszczenie

Nieocenzurowany dostęp do informacji staje się z jednej strony polem dla kreowania nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy, a z drugiej strony stanowi zagrożenie. Dlatego warto prześledzić wybrane cykle koniunkturalne zachodzące w naszej cywilizacji, a jednocześnie przeanalizować czynniki sprawcze tych zmian, aby spróbować zrozumieć i zinterpretować zmiany zachowań społecznych. Monografia wieloautorska pt. Obrona przed destrukcją słowa jest zbiorem rozdziałów podejmujących bardzo ważny i aktualny problem komunikacji interpersonalnej i zmian społecznych, wynikających z procesów destrukcyjnych, jako narzędzi kreujących i wymuszających oczekiwane efekty społeczne.

Pobrania

Opublikowane

21 December 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-8370-011-3