Język polemiki bp. Grzegorza Chomyszyna z bp. Andrzejem Szeptyckim wobec nacjonalizmu

Autorzy

Liubov Derdziak
Instytut Teologiczny św. Józefa Bilczewskiego, Lwów
https://orcid.org/0000-0001-8611-1227

Streszczenie

Treść artykułu dotyczy języka stosowanego w polemice bp. Chomyszyna z bp. Szeptyckim w sprawie nacjonalizmu, zwłaszcza ukraińskiego. Metropolita lwowski w swoich wypowiedziach na temat tego zjawiska używał sformułowań dość abstrakcyjnych, nieprzystających specjalnie do ówczesnej sytuacji społecznej, ograniczając się do ogólnych sformułowań, do przypominania uniwersalnych zasad moralnych i religijnych, co spotykało się z niezwykłą sympatią u nacjonalistów. Natomiast władyka stanisławowski stosował język jednoznaczny, jasno określający zło związane z nacjonalizmem. Wprost i konkretnie nazywał wszystkie zachowania towarzyszące temu zjawisku, sprzeczne z moralnością i wiarą katolicką, tym samym narażając się na niechęć i agresję słowną ze strony swoich przeciwników. W artykule znajdują się też ważne informacje na temat podstawowych danych biograficznych obu postaci; charakterystycznych cech ich osobowości; historii nacjonalizmu ukraińskiego; reakcji Szeptyckiego, Chomyszyna oraz innych biskupów greckokatolickich na to zjawisko na podstawie trzech grup materiałów źródłowych.

Pobrania

Strony

143-193

Opublikowane

21 December 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.