Oddziaływanie pochwał wyrażanych przez rodziców na relacje pomiędzy rodzeństwem

Autorzy

Magdalena Gadamska-Kyrcz
Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
https://orcid.org/0000-0001-7869-2359

Streszczenie

Słowo „pochwała” kojarzy się przeważnie z czymś przyjemnym i pozytywnym. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem pochwały mogą motywować do działania i być miłe dla osoby, która jest ich adresatem. Wydaje się zatem, że chwalenie dzieci przez rodziców nie wiąże się z żadnego rodzaju zagrożeniem. Czy na pewno jednak tak jest? Artykuł dotyczy problematyki związanej z wychowaniem, a dokładniej skupia uwagę na oddziaływaniu pochwał ze strony rodziców na relacje między dziećmi. Poruszona została tu między innymi kwestia tego, czym jest pochwała, a także to, jakie może mieć ona konsekwencje dla relacji pomiędzy braćmi i siostrami. To, w jaki sposób rodzice odnoszą się do swoich dzieci, jakich używają komunikatów między innymi podczas chwalenia, wydaje się ważne w kwestii formowania relacji na poziomie rodzice – dzieci, a także relacji między rodzeństwem.

Pobrania

Strony

115-127

Opublikowane

21 December 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.