W świecie zagubionego słowa. Nieprawda, postprawda, hejt

Autorzy

Andrzej Zwoliński
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-4712-1427

Streszczenie

Stałym wysiłkiem człowieka jest poszukiwanie prawdy. Na tej drodze napotyka on jednak wiele przeszkód. Ulega często pokusie wypowiadania kłamstwa, a także wpada w sidła postprawdy i manipulacji. Życzliwość i szacunek są zastępowane hejtem i mową nienawiści, które wyraża za pomocą słów i grafik. Odwołuje się do oceny, która prowadzi do deprecjonowania godności osoby ludzkiej.

Pobrania

Opublikowane

21 December 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.