Teologia kapłaństwa w ujęciu integralnym. Rozwój nauki Kościoła

Autorzy

Jan Daniel Szczurek
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-9804-0566

Słowa kluczowe:

Chrystus, Ojcowie Kościoła, Sobory powszechne, rozwój dogmatu, Reformacja, Jean Galot, kapłaństwo, teologia

Streszczenie

Systematycznie malejące zainteresowanie kapłaństwem w Kościele katolickim skłania do poszukiwania środków zaradczych. Poprzednia publikacja dała podstawy biblijne do całościowego (integralnego) ujęcia kapłaństwa. Obecne studium poświęcone jest rozwojowi nauki Kościoła o kapłaństwie w dynamicznie zmieniających się okolicznościach historycznych. Niektóre z nich, szczególnie Reformacja, były wielkim wyzwaniem dla Kościoła. Ówczesny sposób podejścia do jej nauki może być pomocny w poszukiwaniu rozwiązań obecnych problemów. Celem tego studium jest więc pogłębienie pomijanego dziś, dziejowo uwarunkowanego rozumienia rozwoju nauki Kościoła. W badaniach zastosowano analizę historyczną tekstów wytworzonych przez papieży, sobory powszechne i niektórych pisarzy kościelnych na temat kapłaństwa. Cenne okazały się tu inspiracje Jeana Galota – szczególnie dowartościowanie przez niego ciągłości w procesie rozwoju przy równoczesnym wykorzystaniu nowych rozwiązań wynikających z bieżących potrzeb Kościoła. To pozwala mu zachować tradycję i dać przekonującą odpowiedź na agresywne dziś ideologie. Integralność ujęcia oznacza, że oprócz wspomnianych już podstaw biblijnych prezentowany jest rozwój nauki Kościoła na temat kapłaństwa wspólnego i kapłaństwa służebnego jako uczestnictwa w jednym kapłaństwie Chrystusa, a także jej współczesne interpretacje, którym ma być poświęcone następne studium.

Pobrania

Opublikowane

20 December 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-7438-925-9