W poszukiwaniu źródeł. Jan Paweł II o Ukrainie w Europie i inne studia

Autorzy

Zofia Zarębianka (ed)
Uniwersytet Jagielloński
https://orcid.org/0000-0002-4566-4527

Słowa kluczowe:

Jan Paweł II, Polska, Ukraina, Europa, pojednanie, dialog, ekumenizm

Streszczenie

Publikacja materiałów z XVII edycji “Dni Jana Pawła II”. które odbyły się w dniach 7-10 listopada 2022 r.
Hasło siedemnastej odsłony Dni Jana Pawła II inspirowane jest fragmentem pierwszego z poematów opublikowanych w „Tryptyku rzymskim”: „Gdzie jesteś, źródło? Polska, Ukraina, Europa”. Tematy wykładów odwołują się do problematyki polsko-ukraińskiego pojednania, idei ekumenizmu i szeroko rozumianej europejskiej tożsamości, o której nie można myśleć w oderwaniu od złożonej historii obu naszych narodów.

Rozdziały

Pobrania

Opublikowane

8 November 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-7438-917-4