Dante Alighierii (1265–1321). In memoriam. Dla uczczenia siedemsetnej rocznicy śmierci poety

Autorzy

Dariusz Tabor (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-8071-4174

Słowa kluczowe:

Dante Alighieri, sztuka, kultura, literatura piękna, siedemsetna rocznica śmierci poety

Streszczenie

Kolekcja studiów dedykowanych Dantemu Alighieri — jego życiu i aktywności oraz twórczości literackiej — nie jest zjawiskiem codziennym i powtarzalnym. Nie wydaje się zwyczajną, pamiątkową publikacją poświęconą, niekiedy z musu, rocznicy śmierci poety.  Siedemsetna rocznica śmierci Dantego nie została uznana za czas hołdu i banalnego „oddania czci”. Pozostaje raczej w umysłach  autorów i redaktorów doskonałą okazją, właściwą chwilą, wyjątkowym momentem, wręcz znakiem czasu, który teraz jest, a który już  nigdy nie nadejdzie, aby podjąć badania wielodyscyplinarne i odkryć bogactwo tej wyjątkowej w kulturze europejskiej postaci. Tak  właśnie uczyniono, a działania poznawcze przyniosły sporo cennych i ważkich tekstów. Kolekcję niniejszych tekstów należy potraktować jako próbę odkrycia części wartości i jakości kultury, której nośnikiem okazał się  Dante. Sama postać poety oczekuje ciągle na rozległe i pogłębione badania oraz na odkrywanie nowych obszarów jego twórczości. Niniejszy zbiór jest inspiracją do dalszych badań, a nie ich podsumowaniem.

Rozdziały

Pobrania

Opublikowane

27 November 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-63241-72-8