Raj — niebo na mozaikach rzymskich od V do IX wieku. W poszukiwaniu inspiracji Dantego Alighier

Autorzy

Streszczenie

Pobrania

Opublikowane

27 November 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.