“Lo ‘mperador del doloroso regno Da mezzo ‘l petto uscia fuor de la ghiaccia” (Inferno, Canto XXXIV, 28)

Autorzy

Aleksandra Krauze-Kołodziej
Università Cattolica di Lublino Giovanni Paolo II
https://orcid.org/0000-0002-1984-1163

Streszczenie

Niniejszy rozdział przedstawia motyw lodu w Boskiej komedii i analizuje wpływ jego obrazu na średniowieczną ikonografię piekła przedstawionego w wybranych scenach Sądu Ostatecznego. W pierwszej części artykułu autorka nakreśla obraz lodu obecny w twórczości Dantego Alighieri, koncentrując się w szczególności na obecności tego motywu w Boskiej komedii. Następnie artykuł odwołuje się do przykładów możliwych źródeł literackich, zwłaszcza wybranych fragmentów Biblii i dzieł starożytnych pisarzy, które mogły mieć wpływ na postrzeganie lodu przez Dantego. Autorka stawia także hipotezę o możliwym wpływie warunków klimatycznych epoki na sposób postrzegania przez poetę lodu, zimna i zimy. W dalszej części artykułu autorka skupia się na wybranych przedstawieniach scen Sądu Ostatecznego z XIV-XV wieku, w których na sposób przedstawienia lodowego piekła może, jak się wydaje, mieć bezpośredni wpływ dantejski obraz lodu. Na końcu artykułu autorka akcentuje symboliczne  znaczenie lodu w eschatologicznym kontekście ikonografii Sądu Ostatecznego.

Pobrania

Opublikowane

27 November 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.