Areopagi XIX i XX wieku. Książka - media - komunikacja jako nośniki wartości. Zmartwychwstańcy w kręgu mediów i wartości

Autorzy

Klaudia Cymanow-Sosin (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-3248-9499
Dariusz Tabor (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-8071-4174

Słowa kluczowe:

komunikacja, nowe media, media społecznościowe, ewangelizacja, etyka, wartości, Zmartwychwstańcy

Streszczenie

8 marca 2022 roku Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie wraz z Prowincją Polską Zgromadzenia Zmartwychwstańców zorganizował konferencję naukową, która odbyła się w Centrum Resurrectionis Zmartwychwstańców przy ulicy Stefana Pawlickiego 1. Składała się ona dwóch części: Media i komunikacja społeczna XIX i XX wieku: „korytarz wartości” oraz Medialna i wydawnicza twórczość Zmartwychwstańców w kontekście historii polskiej, europejskiej i amerykańskiej.
Pokłosiem konferencji jest interdyscyplinarna publikacja zawierająca referaty o tematyce medioznawczej, prasoznawczej i historycznej. Rozdziały dotyczące nauki o książce, komunikacji społecznej, bibliotekoznawstwa, historii sztuki oraz całej sfery kultury wizualnej są odzwierciedleniem podjętych podczas konferencji naukowej tematów i przyczynią się z pewnością do popularyzacji wiedzy naukowej na temat tytułowych areopagów ostatnich stuleci, w które wpisują się z pewnością: książka, media i komunikacja jako nośniki wartości. Referaty przedstawione w trakcie konferencji i powstałe w wyniku ich inspiracji rozdziały niniejszej książki zostały wzbogacone o inne teksty dotyczące ewangelizacji w mediach, by współtworzyć publikację, która może przyczyniać się w procesie ewangelizacji w mediach i poprzez media.

Biogramy autorów

Klaudia Cymanow-Sosin - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Medioznawca, kierownik dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach w Szkole Doktorskiej UPJPII; wcześniej zastępca dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik kierunku komunikowanie promocyjno-wizerunkowe — reklama, branding, public relations; adiunkt w Katedrze Mediów i Komunikacji Społecznej. Specjalizuje się w obszarze media relations, komunikacji wizerunkowej i public relations. Wydawca, doradca ds. mediów, autorka między innymi Lokowanie idei w reklamie, Perswazyjność w komunikacji wizerunkowej i języku, Metafory we współczesnej reklamie, współredakcja książki Etyczność w mediach — między pogardą a szacunkiem) oraz około 70 publikacji naukowych i publicystycznych. Należy do PTKS, komisji Polskiej Akademii Umiejętności, dwukrotna wiceprzewodnicząca Rady Programowej Radia Kraków.

Karolina Zając - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Magister dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz filologii włoskiej (specjalność tłumaczeniowa) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, dziennikarka.

Honorata Uniwersał - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach, z zawodu dziennikarz. W badaniach naukowych skupia się na dziennikarstwie śledczym i jego związku z nauką kryminalistyczną i kryminologiczną. Teoretyczną wiedzę chce połączyć z praktyczną, dlatego w publikacjach naukowych opisuje działania dziennikarzy w procesie śledztwa kryminalnego z wykorzystaniem metod śledczych kryminalistyki.

Maciej Gawlik - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Historii i Dziedzictwa Narodowego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie i obecnie finalizuje pracę doktorską, w której zajmuje się analizą Dziennika o. Piotra Semenenki. Obszarem jego badań jest historia zgromadzenia Zmartwychwstańców ze szczególnym uwzględnieniem edycji źródłowej dokumentów z nim związanych.

Marcin Ciechanowski - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Podprzeor Jasnej Góry, doktor w zakresie dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2022) i teolog, wykładowca akademicki. Wieloletni kaznodzieja, autor książek, między innymi Jak modlitwą obudzić głód Ducha, Rekolekcje anielskie. Rekolekcjonista, prowadzący Jasnogórskie Dni Skupienia i egzorcysta archidiecezji częstochowskiej. Ewangelizator w mediach jasnogórskich, autor i gość wielu programów radiowych i telewizyjnych. Współprowadzący audycję Przez uszy do duszy na antenie Radia Jasna Góra.

Urszula Dyrcz - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, broniąc pracę poświęconą roli mediów społecznościowych w rozwoju społecznym przedstawicieli pokolenia Z. Swoją zawodową i naukową ścieżkę wiąże z komunikowaniem promocyjno-wizerunkowym, mediami społecznościowymi, marketingiem sportu oraz działalnością influencerów i patoinfluencerów. Dotychczas podejmowała liczne naukowe oraz zawodowe aktywności związane z promocją, reklamą, brandingiem i public relations. Interesuje ją głównie wpływ mediów społecznościowych (Instagrama, YouTube’a, TikToka, Twittera oraz Facebooka) na różne grupy społeczne.

Katarzyna Wysocka - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Doktorantka w szkole Doktorskiej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zawodowo dziennikarka, copywriterka i specjalistka ds. marketingu internetowego z trzyletnim doświadczeniem. Dotychczas podejmowała liczne naukowe oraz zawodowe aktywności związane z dziennikarstwem internetowym, marketingiem i promocją. Jej główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół roli,  jaką odgrywają media społecznościowe (szczególnie TikTok) w życiu młodych ludzi reprezentujących pokolenia Z oraz Alfa.

Pobrania

Opublikowane

19 October 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.