Pamiętniki i dzienniki Zmartwychwstańców z II połowy XIX wieku

Autorzy

Maciej Gawlik
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-7858-2694

Streszczenie

The Congregation of the Resurrection of Our Lord, founded in Paris in 1836 by Bogdan Janski, from the very beginning had among its ranks people who used the pen to describe the reality that they and the  Congregation lived through, to mention only its Founders: Bogdan Janski, Piotr Semenko and Hieronim Kajsiewicz. Their memoirs, diaries and recollections enrich and broaden knowledge, both of the fate of the individuals and of the Congregation and the Church, which the authors of the memoirs served in different fields and dimentions. The first part of the article deals with the presentation of the authors and their works, written throughout the second half of the 19th century. The second part includes excerpts from their works, which sometimes stand at a high literary level and testify to the great  erudition of the authors. The appendix provides a list of selected publications of memoir literature held in the General Archives of the Resurrectionists in Rome. 

Biogram autora

Maciej Gawlik - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Historii i Dziedzictwa Narodowego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie i obecnie finalizuje pracę doktorską, w której zajmuje się analizą Dziennika o. Piotra Semenenki. Obszarem jego badań jest historia zgromadzenia Zmartwychwstańców ze szczególnym uwzględnieniem edycji źródłowej dokumentów z nim związanych.

Pobrania

Opublikowane

19 October 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.