Kompetencje komunikacyjno-medialne jako istotne elementy preewangelizacji. Analiza zasobów sieciowych Zgromadzenia Zmartwychwstańców Prowincji Polskiej

Autorzy

Klaudia Cymanow-Sosin
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-3248-9499
Karolina Zając
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Streszczenie

The media studies approach to the study of communication of the Congregation of the Resurrection of Our Lord Jesus Christ in Poland in the context of the contemporary media sphere is not a simple  phenomenon in the face of the constantly changing reality of the social and media communication. The purpose of this article is to analyze the media resources of the Congregation’s websites and to study the correlation between the most popular ideas used in new media based on the YouTube platform and  the content posted on the channels of the Congregation discussed in this paper. The conclusions  drawn on the basis of the analyzes of the content and subject matter are oriented towards applied research and can greatly contribute to building the media identity and image of the congregation in accordance with its values.

Biogramy autorów

Klaudia Cymanow-Sosin - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Medioznawca, kierownik dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach w Szkole Doktorskiej UPJPII; wcześniej zastępca dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik kierunku komunikowanie promocyjno-wizerunkowe — reklama, branding, public relations; adiunkt w Katedrze Mediów i Komunikacji Społecznej. Specjalizuje się w obszarze media relations, komunikacji wizerunkowej i public relations. Wydawca, doradca ds. mediów, autorka między innymi Lokowanie idei w reklamie, Perswazyjność w komunikacji wizerunkowej i języku, Metafory we współczesnej reklamie, współredakcja książki Etyczność w mediach — między pogardą a szacunkiem) oraz około 70 publikacji naukowych i publicystycznych. Należy do PTKS, komisji Polskiej Akademii Umiejętności, dwukrotna wiceprzewodnicząca Rady Programowej Radia Kraków.

Karolina Zając - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Magister dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz filologii włoskiej (specjalność tłumaczeniowa) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, dziennikarka.

Pobrania

Opublikowane

19 October 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.