Wstęp

Autorzy

Klaudia Cymanow-Sosin
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-3248-9499
Dariusz Tabor
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-8071-4174

Streszczenie

Biogram autora

Klaudia Cymanow-Sosin - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Medioznawca, kierownik dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach w Szkole Doktorskiej UPJPII; wcześniej zastępca dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik kierunku komunikowanie promocyjno-wizerunkowe — reklama, branding, public relations; adiunkt w Katedrze Mediów i Komunikacji Społecznej. Specjalizuje się w obszarze media relations, komunikacji wizerunkowej i public relations. Wydawca, doradca ds. mediów, autorka między innymi Lokowanie idei w reklamie, Perswazyjność w komunikacji wizerunkowej i języku, Metafory we współczesnej reklamie, współredakcja książki Etyczność w mediach — między pogardą a szacunkiem) oraz około 70 publikacji naukowych i publicystycznych. Należy do PTKS, komisji Polskiej Akademii Umiejętności, dwukrotna wiceprzewodnicząca Rady Programowej Radia Kraków.

Pobrania

Opublikowane

19 October 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.