„Przyjdźcie do mnie wszyscy…” — media społecznościowe jako przestrzeń ewangelizacji ludzi młodych

Autorzy

Urszula Dyrcz
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-8678-3434

Streszczenie

Social media is a space where almost every aspect of human life takes place. Today, social media are used not only for entertainment, but also for education, building social identities and broadening horizons. It is also not surprising that young people are the group most willing to use social media. They are the ones who mainly undertake virtual education, build virtual relationships and look for virtual entertainment. This article discusses the issue of evangelization using platforms such as Instagram, Facebook, YouTube, TikTok and mobile applications. In the following parts of this article, the reader was guided through exemplary profiles in selected social media platforms and mobile applications, whose main mission is to spread the Word of God, bear witness to faith and nurture basic Christian values. The summary of the considerations is a survey conducted among high school students, aimed at showing their perception of the effectiveness of using social media and mobile applications in evangelizing the young generation.

Biogram autora

Urszula Dyrcz - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, broniąc pracę poświęconą roli mediów społecznościowych w rozwoju społecznym przedstawicieli pokolenia Z. Swoją zawodową i naukową ścieżkę wiąże z komunikowaniem promocyjno-wizerunkowym, mediami społecznościowymi, marketingiem sportu oraz działalnością influencerów i patoinfluencerów. Dotychczas podejmowała liczne naukowe oraz zawodowe aktywności związane z promocją, reklamą, brandingiem i public relations. Interesuje ją głównie wpływ mediów społecznościowych (Instagrama, YouTube’a, TikToka, Twittera oraz Facebooka) na różne grupy społeczne.

Pobrania

Opublikowane

19 October 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.