Der Kult schafft die Kultur

Autorzy

Michael Kahle

Streszczenie

Niniejszy artykuł dotyczy relacji między kultem a kulturą. W tym celu zarysowano ideę teologii kultury według Paula Tillicha, a także tezę zawartą w powieści Tomasza Manna „Doktor Faustus”, zgodnie z którą kulturę należy rozumieć jako upadek kultu. Na tym tle prezentowane jest nowe podejście do relacji między kultem a kulturą poprzez tezę, że człowiek tworzy kulturę z kultu. Punktem wyjścia jest etymologia terminów kult i kultura. Późniejsza prezentacja biblijno-teologiczna dotyczy znaczenia kultu w stworzeniu i dopełnieniu, a także misji i natury kultury. W szczególny sposób wyjaśnienia Josepha Ratzingera dotyczące Exodusu, wydarzeń na Synaju i objęcia ziemi przyczyniają się do weryfikacji postawionej tezy. Okazuje się, że kultura jest tworzona przez człowieka od Boga i ku Bogu. Wynikające z tego konsekwencje dla dialogu międzykulturowego, które papież Benedykt XVI propagował w swoim przemówieniu w Ratyzbonie, kończą uwagi na temat nowego podejścia. W rezultacie nowo zaprezentowane podejście zostaje podsumowane i umieszczone w odniesieniu do tez Tillicha i Breisachera oraz Manna.

Biogram autora

Michael Kahle

dr teologii, lic. teologii, prałat, ur. w 1973 roku w Solingen w Republice Federalnej Niemiec. Studiował filozofię i teologię w Bonn, Münster i Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął 10 października 2001 roku w Rzymie. W latach 2003–2006 kapelan w Kolonii; 2006–2012 wikariusz katedralny i celebrans katedralny w Katedrze w Kolonii, w roku 2011 koordynator ds. liturgii podczas podróży apostolskiej papieża Benedykta XVI do Niemiec. W latach 2012–2015 dyrektor Arcybiskupiego Konwiktu Teologów Collegium Albertinum w Bonn. Od 2015 roku pracownik Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Watykanie.

Pobrania

Strony

169-192

Opublikowane

7 December 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.