Sztuka sakralna wykładnią doktryny wiary. Program ikonograficzny bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem

Autorzy

Lucjan Bartkowiak

Streszczenie

Miejsce i rola sztuki, zwłaszcza sztuki sakralnej, w historii chrześcijańskiego przepowiadana są ewidentne. Sztuka sakralna narodziła się wraz z pierwszymi chrześcijańskimi wspólnotami, i na długo zanim rolę wykładu wiary przejęły teksty teologiczne – to ona, jako pierwsza, skrywała i odsłaniała, tłumaczyła i towarzyszyła chrześcijańskim zebraniom liturgicznym, w ten sposób zyskując miano „pierwszej wielkiej miłości” chrześcijańskiej teologii. Jeden z najpiękniejszych i unikalnych przykładów, w którym splecione są słowo i obraz, to odkryte na nowo i dogłębnie przebadane cykle mozaik z Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Ich powstawanie pokonało wiele różnic o charakterze doktrynalnym, jednocząc chrześcijan Wschodu i Zachodu. Osiągnięty efekt, dziś zachowany jedynie częściowo, zapisał się w historii jako wyjątkowy przykład, w którym trzynaście wyrazistych orzeczeń doktrynalnych, podpartych wspaniałą ikonografią i ornamentyką stały się spójną, a przede wszystkim pełną wykładnią jednego z podstawowych dogmatów – Wcielenia Słowa Bożego. W niniejszym artykule zostały opisane wszystkie elementy, jakie utworzyły ten monumentalny, jak na Bliski Wschód, kompleks średniowiecznych mozaik z czasów Krzyżowców, wykonanych przez bizantyńskich, greckich i syryjskich mistrzów, przy ogromnym współudziale środków cesarskich z Konstantynopola. Już samo streszczenie programu ikonograficznego Bazyliki jest dowodem jego niezwykłej komplementarności.

Biogram autora

Lucjan Bartkowiak

dr, zmartwychwstaniec, artysta, twórca mozaik w latach 2003–2014 w ramach Atelier Teologicznego im. kard. Tomáša Špidlika. Zdobył specjalizację z zakresu teologii wschodniej na Papieskim Instytucie Orientalnym w Rzymie. W latach 2014–2017 był członkiem ekipy artystów Centro Aletti. Założył krakowską pracownię mozaiki Aletti.pl.

Pobrania

Strony

73-90

Opublikowane

7 December 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.