Informacja formą kultury medialnej

Autorzy

Wojciech Węckowski

Streszczenie

Biogram autora

Wojciech Węckowski

ks. dr, teolog, specjalista w zakresie teologii pastoralnej – zwł. edukacji medialnej, ur. 1971, kapłan diecezji pelplińskiej, prezes zarządu Wydawnictwa Bernardinum Sp. z o.o. w Pelplinie.

Pobrania

Strony

305-314

Opublikowane

7 December 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.