Teoretyczno-empiryczne interpretacje tożsamości społecznej z uwzględnieniem perspektywy familiologii

Autorzy

Katarzyna Kutek-Sładek (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-0374-813X
Bolesław Karcz (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-8521-9823
Katarzyna Salamon (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-0601-9442

Słowa kluczowe:

tożsamość społeczna, relacje międzyludzkie, familiologia, rodzina

Streszczenie

Niniejsza monografia wieloautorska jest zbiorem artykułów prezentujących zróżnicowane podejścia do problematyki „tożsamości społecznej”, analizowanej zarówno jako konstrukt teoretyczny, jak i obiektywny fakt społeczny. „Tożsamość społeczna” to pojęcie najlepiej opisane i zbadane dotychczas na gruncie socjologii, dlatego prezentowana monografia ma charakter w przeważającej mierze socjologiczny. Publikacja ta jest owocem współpracy naukowców i doktorantów z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Akademii Ignatianum. Wspólnym punktem wyjścia do przygotowania zgromadzonych tu artykułów była refleksja nad mnogością i zmiennością teoretycznych opisów tożsamości społecznej, a także rozległe możliwości zastosowania tego pojęcia do opisu zróżnicowanych sytuacji związanych ze światem relacji międzyludzkich.

Rozdziały

Pobrania

Opublikowane

6 July 2022

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.