U źródeł eklezjologii Hansa Ursa von Balthasara

Autorzy

Paweł Pielka
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-6124-754X

Streszczenie

Hans Urs von Balthasar wskazuje na nadzieje, która posłużyć może leczeniu kompleksu niższości żywionego skrycie przez wielu katolików. Kompleks ten związany jest z narzucanym, niepogłębionym obrazem współczesnego Kościoła i poczuciem dezorientacji. Dominuje dziś, bowiem skuteczność, pragmatyzm i socjologia. Natomiast adekwatnie ukazani i autentycznie rozumiani święci stanowić mogą argument wiarygodności Kościoła; mogą unaocznić fakt, ze rzeczywistość kościelną w istocie jest głębszą niż się mniema. Takie ukierunkowanie eklezjologii Balthasara wydaje nam się wyjątkowo oryginalne, a co jeszcze istotniejsze ożywiające i niosące konkretna odpowiedz na kościelne status quo, niezależnie od jego, jakości czy kondycji. Trafnej diagnozie towarzyszy realne antidotum. To święci, jako rozumiejący bezinteresowność miłości Boga, posłuszeństwo Syna i urząd Kościoła, który jest darem Ducha Świętego, są dowodem na to, że Kościół jest dobry taki, jaki jest, bo taki jest w zamyśle Chrystusa. Zapatrzeni w świętych mamy współdziałać, by Kościół ten stawał się coraz bardziej wiarygodny.

Pobrania

Opublikowane

19 May 2022

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.