„Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy”. Godzinki maryjne

Autorzy

Janusz Królikowski
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-3929-6008
Anna Gąsior
Karol Klauza
Szymon Wilk

Słowa kluczowe:

godzinki, Najświętsza Maryja Panna

Streszczenie

W niniejszym zbiorze, kontynuując przywracanie godzinek polskiej tradycji duchowej i religijnej, zwłaszcza w jej nurcie maryjnym, a także tradycji literackiej, przekazujemy do dyspozycji kolejną antologię godzinek, tym razem związanych z Maryją Matką Bożą. Antologia obejmuje dwie grupy godzinek, a mianowicie godzinki z XVIII wieku (część pierwsza) oraz godzinki z XIX i XX wieku (część druga). Niektóre godzinki z drugiej części mają pochodzenie wcześniejsze, ale nie udało się jeszcze dotrzeć do ich pierwowzorów, dlatego zostają opublikowane w wersji, w której były do dyspozycji.

Pobrania

Opublikowane

6 December 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-8370-009-0