Miejsce i rola rodziców w budowaniu i funkcjonowaniu rodzin ich dzieci

Autorzy

Jacek Siewiora (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-0472-7381
Klaudia Cymanow-Sosin (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-3248-9499
Grzegorz Godawa (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-2283-3965

Słowa kluczowe:

dziadkowie, więzi rodzinne, rodzina, wychowanie, synowa, zięć

Streszczenie

Książka, którą oddajemy w ręce czytelników, jest zbiorowym namysłem wielu autorów nad różnymi aspektami życia rodzinnego. Jednak szczególnym zwornikiem tego twórczego procesu są osoby, których miejsce w rodzinie bierze się nie tyle z mocy aktu ich własnej decyzji, co z faktu przyjęcia decyzji innych osób. Teściowie, bo o nich mowa, w momencie podjęcia decyzji o zawarciu małżeństwa przez ich dzieci stają przed koniecznością akceptacji kolejnej roli, jaką przychodzi im pełnić w życiu rodzinnym.

Rozdziały

Fotografia symboliczna prezentująca relacje między dziadkami, ich dziećmi i wnukami

Pobrania

Opublikowane

1 October 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.