Święci a przyszłość świata

Słowa kluczowe:

święci chrześcijańscy, wiara, Kościół katolicki, świętość, XX-XXI wiek

Streszczenie

Publikacja w serii: Biblioteka Ekumenii i Dialogu, tom 45

Pobrania

Opublikowane

21 April 2021

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.