Superwizja w zawodach wsparcia społecznego. Rozważania teoretyczne, empiryczne i implikacje praktyczne

Autorzy

Barbara Sordyl-Lipnicka (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-3893-1359
Katarzyna Wojtanowicz (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-5082-2617

Słowa kluczowe:

superwizja, pomoc społeczna, praca socjalna, profesje społeczne, wsparcie społeczne, etyka zawodowa

Streszczenie

Publikacja zawiera artykuły, które w spójny i interesujących sposób umożliwiają czytelnikowi zapoznanie się z najważniejszymi liniami dyskusji prowadzonej o superwizji, jak również o wpływających na jej rozumienie i praktykowanie kontekstach. Zagadnienie superwizji słusznie usytuowane zostało w ramach współczesnej pomocy społecznej, jak również projektowanych zmian definiowanych w paradygmacie usług społecznych. Tym samym nakreślony został czytelny fundament dla rozważań podejmowanych przez autorów i autorki reprezentujących różne środowiska akademickie oraz praktyki zawodowe.

Rozdziały

Pobrania

Opublikowane

21 December 2021

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.