W służbie społeczeństwu. Polska w obronie praw człowieka na świecie i w kraju

Autorzy

Magdalena Butrymowicz (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-9920-5860
Józef Stala (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-1776-6849

Słowa kluczowe:

prawa człowieka, prawo do wolności, prawo do niepodległości, służby mundurowe, duszpasterstwo wojskowe, misje wojskowe, służba społeczeństwu

Streszczenie

Publikacja prezentuje nowatorski charakter tematyki, w tym szczególnie wielodyscyplinarne i rzadko spotykane w literaturze przedmiotu ujęcie wyników badań naukowych. Udostępnienie tej monografii wieloautorskiej szerokiemu gronu odbiorców, w tym naukowcom, kadrze Wojska Polskiego i ich rodzinom, przyczyni się nie tylko do pogłębienia ich wiedzy, ale również do formowania kompetencji przedstawicieli służb wojskowych, co można uznać za działania pośrednio wzmacniające ochronę praw człowieka i przyczyniające się do ich poszanowania. Świadomość konfliktów zbrojnych tlących się w wielu rejonach świata skłania, a wręcz zobowiązuje do odpowiedzialnego przygotowania służb mundurowych do obrony praw jednostki i do współdziałania przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych na rzecz wsparcia polskich żołnierzy. Dlatego inicjatywę wspólnego zaprezentowania wyników badań przez przedstawicieli nauk społecznych i teologicznych należy uznać za inspirującą i oryginalną.

Rozdziały

Pobrania

Opublikowane

1 June 2022

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.