Szkice bizantyńsko-słowiańskie

Autorzy

Marcin Grala (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-6792-0643

Słowa kluczowe:

historia, Słowianie, Bizancjum

Streszczenie

Każde pokolenie historyków oprócz zagłębiania się w konkretne okresy dziejowe musi zmagać się także z wyzwaniami własnej epoki. W czasach poważnych napięć międzynarodowych, których najbardziej jaskrawym symptomem jest tocząca się we wschodniej Europie otwarta wojna, szczególnego znaczenia nabiera zainteresowanie tematyką bizantyńsko-słowiańską. Dla polskiej nauki historycznej nie jest to przestrzeń obca, czego najlepszym dowodem jest dorobek tak wielkich uczonych jak Oskar Halecki, Tadeusz Lehr-Spławińśki, Henryk Paszkiewicz, Halina Evert-Kappesowa, Waldemar Ceran czy Andrzej Poppe. Nie sposób wymienić wszystkich, a ci wspomniani stanowią najbardziej wyraźne elementy większej, złożonej mozaiki, której całokształt uzupełnia niezwykle liczny szereg polskich badaczy, przedstawicieli różnych pokoleń i wychowanków różnych „szkół”, dla których tematyka bizantyńsko-słowiańska była szczególnie bliska. Niniejsza publikacja, której autorami są adepci seminariów naukowych prowadzonych w Krakowie przez profesora Macieja Salamona, stara się odzwierciedlić i przybliżyć czytelnikowi szerokie spektrum tematyczne kryjące się za wpływami bizantyńskimi na realia słowiańskie.

Rozdziały

Pobrania

Opublikowane

30 June 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.