Przesłanie encyklik: Rerum Novarum, Laborem exercens, Centesimus annus i możliwość ich aplikacji w świecie ludzi pracy

Autorzy

Władysław Zuziak (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-0483-0533
Amadeusz Pala (ed)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
https://orcid.org/0000-0002-3622-6461

Słowa kluczowe:

katolicka nauka społeczna, encykliki społeczne, godność pracy ludzkiej, godność człowieka pracującego, humanizm, prawo do pracy, Jan Paweł II, Leon XIII, Pius XI, Rerum novarum, Laborem exercens, Centesimus annus

Streszczenie

Niniejsza publikacja, stanowiąca pierwszy tom serii „Idea solidarności dzisiaj”, powstała w ramach działalności Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności, jednostki naukowej powołanej w 2018 roku przez NSZZ „Solidarność” oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Celem Centrum jest między innymi tworzenie duchowo-intelektualnego zaplecza dla inicjatyw podejmowanych przez Solidarność na podstawie katolickiej nauki społecznej oraz etyki chrześcijańskiej. W 2021 roku obchodziliśmy rocznice ukazania się trzech encyklik społecznych: Rerum novarum (15 maja 1891), Laborem exercens (14 września 1981), Centesimus annus (1 maja 1991). W związku z tym chcemy zaproponować Państwu szereg refleksji, podejmujących ważne i aktualne problemy społeczne, ekonomiczne i etyczne oraz ich obecność w świecie ludzi pracy.

Rozdziały

Przesłanie encyklik

Pobrania

Opublikowane

14 August 2023 — zaktualizowane 14 August 2023

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.